logo3.png

World Awards in the Masterpieces of Timeless Art

Рейтинг:
Нема в наявності
3900 грн
Підписатися
Поділитись
Артикул 562657
Автор Гарріс Бен
Видавництво Europe Business Assembly
Кількість сторінок 540
Палітурка тверда
Підрубрика Фотокниги, Подарункові дорослі
  • Опис
  • Характеристики
  • Відгуки

"Світові нагороди у шедеврах вічного мистецтва" - це дуже амбітний проект.
Він містить багато жанрів: фалеристика, медалістика, живопис та загальна історія різних організацій, що стосуються обраної тематики книги.

'World Awards in the Masterpieces of Timeless Art' is a very ambitious project. It comprises many genres: phaleristics, medallic art, painting and general history of various organizations relating to the chosen subject of the book.
Our publication is, perhaps, the first event in world historiography that aims to collect and unite information about the modern award system of all countries, to give a description of significant orders of the royal and imperial courts, to inform about prominent representatives of the medallic art, to recall those museums the collections comprised of orders and medals from every corner of the world, as well as to laud the most significant representatives of religion, auctions, show business and award business.
Certainly, the writing team selected awards with certain subjectivity, because each team member had his own aesthetic, academic and historical arguments for the inclusion of certain orders into the book. But, according to a famous literary character, 'one cannot embrace the unembraceable'.
The authors did not want to turn the book into a commonplace catalog of awards without taking into account their chronology and relevance, and that is why they carefully selected the effective honours.
Of course, the amount of information on various award systems is different. In certain countries, for example, Great Britain, the award system was formed throughout the centuries, in some African or Latin American countries, due to numerous revolutions, it acquired its modern format only in the second half of the XX century. At the same time, such a state as Andorra, despite its centuries-long independent history, began to form its own award system only in the XXI century. The authors of the book had a difficult task: to collect maximum information on the effective orders and medals of all countries, having made sense of the huddle of historical events that led to the introduction of this or that award with separation of obsolete and modern honours.
We are confident that the book will become a true pearl among award encyclopedias for all world phaleristics history researchers.
__________________________________________________________________


Наша публікація - це, мабуть, перша подія у світовій історіографії, яка має на меті зібрати та об’єднати інформацію про сучасну систему нагородження всіх країн, дати характеристику значних розпоряджень королівських та імператорських судів, інформувати про видатних представників медалі мистецтва, згадати про ці музеї колекції, що складаються з орденів і медалей з усіх куточків світу, а також оспівувати найзначніших представників релігії, аукціонів, шоу-бізнесу та нагородного бізнесу.

Безумовно, письменницька команда відбирала нагороди з певною суб’єктивністю, адже кожен член команди мав свої естетичні, академічні та історичні аргументи щодо включення певних замовлень до книги. Але, на думку відомого літературного персонажа, "не можна обійняти незбагненного".

Автори не хотіли перетворювати книгу на звичайний каталог нагород, не враховуючи їх хронологію та актуальність, і саме тому вони ретельно вибирали ефективні відзнаки.

Звичайно, кількість інформації про різні системи нагородження різна. У деяких країнах, наприклад, Великобританії, система нагородження формувалася впродовж століть, у деяких країнах Африки чи Латинської Америки завдяки численним революціям вона набула свого сучасного формату лише у другій половині XX століття. У той же час така держава, як Андорра, незважаючи на багатовікову незалежну історію, почала формувати власну систему нагород лише у XXI столітті. Перед авторами книги стояло непросте завдання: зібрати максимум інформації про ефективні ордени та медалі всіх країн, маючи сенс утиску історичних подій, що призвели до запровадження тієї чи іншої нагороди з відокремленням застарілих та сучасних відзнак .

Ми впевнені, що книга стане справжньою перлиною серед нагородних енциклопедій для всіх дослідників історії світової фалеристики.

ISBN 9669783727141
Вага 3 390
Рік 2019
Мова Англійська

  • Коментарі
  • Facebook
Завантаження коментарів...

Рекомендуємо